De EU zet een strenge databeschermingswet op de rails. Internetreuzen die de wet overtreden, riskeren boetes die in de miljarden kunnen oplopen. Kinderen hebben toestemming van hun ouders nodig voor een account op sociale media.

Het heeft flink wat voeten in de aarde gehad, maar het Europees Parlement heeft een akkoord met de 28 Europese lidstaten over een nieuwe databeschermingswet.

De onderhandelingen over een compromis liepen al sinds juni. De Europese Commissie stelde toen al een hervorming van de privacywet voor, die nu in Europa nog een lappendeken van nationale wetgevingen is. Veel wetgevingen dateren nog uit de jaren negentig, ruim voor de opkomst van sociale media als Facebook, Twitter en Instagram.

De nieuwe wetgeving zal onder meer afbakenen welke persoonlijke gegevens beschermd moeten worden en op welke manier dat moet gebeuren. Enkele concrete dossiers zijn het gebruik van cookies op websites, de vraag of surfers zich mogen registreren met een pseudoniem, de regulering van data die in de cloud worden opgeslagen, en het recht om persoonlijke gegevens definitief te wissen van de servers van bedrijven als Facebook en Google.

Er komt ook een Europese Raad voor Databescherming, maar er is nog discussie over de vraag of die meer dan een adviserende rol krijgt. De bedoeling is wel dat die raad een ‘one stop shop’ wordt waar multinationals terechtkunnen voor hun datavragen.

Lees het hele bericht op: www.tijd.be

Leave a Comment