Doorbraak: eensgezindheid over nieuw Europees kader rond privacybescherming

Home / privacy / Doorbraak: eensgezindheid over nieuw Europees kader rond privacybescherming

Meer dan drie jaar hebben de onderhandelingen aangesleept, maar vandaag zijn de Europese ministers van Justitie het op een beraad in Luxemburg eindelijk eens geraakt over een nieuw Europees kader voor de bescherming van persoonlijke gegevens.

Update aan digitale tijdperk
De nieuwe verordening moet de twintig jaar oude regels over privacybescherming updaten voor het digitale tijdperk en ervoor zorgen dat ze over het hele continent op eenvormige wijze afgedwongen worden. Zo krijgen surfers “het recht om vergeten te worden” en persoonlijke gegevens van het net te laten verwijderen. Ook moeten burgers toestemming kunnen verlenen voor de verdere verwerking van hun gegevens voor andere doeleinden.

“Deze hoge normen inzake gegevensbescherming zullen het vertrouwen van consumenten in digitale diensten versterken, en de bedrijven zullen baat hebben bij de invoering van één pakket regels in alle 28 lidstaten”, meent eurocommissaris voor Justitie Vera Jourova.

België zorgt voor Europese primeur
Burgers kunnen zich met hun klachten steeds wenden tot hun nationale privacywaakhond, ook als de klacht bijvoorbeeld betrekking heeft op een online gigant als Facebook, dat zijn Europese hoofdzetel in Ierland vestigde. De Ierse waakhond is volgens datzelfde eenloketmechanisme bevoegd voor de onderneming, maar de verordening bevat wel een beroepsprocedure voor situaties waarin de twee nationale instanties het niet eens raken.

Daarnaast krijgen nationale privacywaakhonden sterkere bevoegdheden om de naleving van de privacyregels af te dwingen. Zo werkt bevoegd staatssecretaris Bart Tommelein al aan een wetsontwerp dat de Belgische Privacycommissie in staat stelt om boetes op te leggen. Gisteren raakte bekend dat de Privacycommissie Facebook voor de rechter gaat dagen omwille van privacyschendingen, een Europese primeur.

De Europese ministers willen privacyschendingen alvast kunnen beboeten met straffen tot twee procent van de wereldwijde omzet van bedrijven, de Europarlementsleden willen dat plafond mogelijk nog optillen.

 

Lees het hele bericht op demorgen.be

Related Posts

Leave a Comment